Werkwijze

Mijn werkwijze

Als u zich aanmeldt, per telefoon meestal, dan spreek ik met u de hulpvraag door. Ik bekijk met u of u daarmee aan het juiste adres bent. Immers voor sommige problemen is systeemtherapie niet de meest geschikte behandeling. Samen met u kijk ik dan waar u beter terecht zou kunnen.

Als het zo lijkt te zijn dat de hulpvraag bij systeemtherapie past dan spreken we een oriënterend gesprek af. In dat eerste gesprek gaat het erom de hulpvraag verder te verduidelijken zodat ik zicht krijg wat u van mij verwacht en of ik denk dat ik dat kan bieden. Belangrijker in het oriënterende gesprek is dat u mijn werkwijze kan zien zodat u zich kan beraden met uw partner of u verder wilt gaan.

Wat zijn de kosten?

Relatietherapie worden sinds 1 januari 2012 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms is er sprake van vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zoals voor therapeuten met het Keurmerk KCZ (www.ikzoekchristelijkehulp.nl). Mijn praktijk heeft het Keurmerk KCZ , als u aanvullend verzekerd bent vergoedt zorgverzeraar Prolife in mijn geval een deel van de kosten. In geval van andere zorgverzekeraars verschilt het per verzekeraar. Ik adviseer u daarom u zich te laten informeren door hen.

 

Hoe verloopt relatie/gezinstherapie?

De therapie bestaat uit gesprekken met een relatie/gezinstherapeut. De therapeut zal doorgaans alle betrokkenen uitnodigen voor een eerste gesprek. Vaak zijn dat meerdere personen, maar ook individuele systeemtherapie is mogelijk. Na het eerste gesprek –soms zijn dit er meer- stelt de therapeut een behandelplan op waarin onder meer staat wat de doelstellingen van de therapie zijn, welke vorm er gebruikt wordt en wie bij de behandeling betrokken worden.

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en de therapeut zoekt samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. In de therapie kunnen deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de zitting daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt naar de vooraf geformuleerde doelstellingen. Uiteraard is de belangrijkste doelstelling, het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met anderen.

Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen mensen handreikingen waardoor zij beter in staat zijn om zelf een oplossing te vinden. Sommige behandelingvormen zijn meer gericht op communicatie andere op gevoelens van beiden zoals EFT.

Samenwerking

In de gezondheidszorg is het gebruikelijk dat uw huisarts als "poortwachter van de zorg", wordt geïnformeerd omtrent uw hulpvraag, mits u te kennen geeft dat niet te willen. Op het gebied van consultatie en psychiatrisch of psychologisch onderzoek werk ik met verschillende collega's samen, onder andere met:

 • Fidea psychologen/ Cees Roest psycholoog/ psychotherapeut te Woudenberg.
 • Martin van den Broek relatie- en gezinstherapeut (NVRG) te Geldermalsen.
 • Greta Fonville relatie- en gezinstherapeute (NVRG)/ seksuologe, te Soest.
 • Gerrie Ham GZ psychoog / cognitiefgedragstherapeute, te Nijkerk
 • A. Molenaar psychiater/ relatie- en gezinstherapeut (NVRG) te Woudenberg.
 • Rien Geluk relatie- / gezinstherapeut (NVRG), mediator te Ermelo
 • Gerlof Bokma relatie- /gezinstherapeut (NVRG) te Voorthuizen.
 • Mediation "de Poort", Mediators Midden Nederland.

Verwijzing kan plaats vinden naar alle geledingen van de gezondheidszorg.

Hoe lang duurt een therapie?

De duur van de behandeling varieert. Gezinstherapieën zijn vaak kort: 5-7 gesprekken. Vaak zal de behandelaar in het begin een aantal bijeenkomsten met u afspreken, bijvoorbeeld vijf. Daarna wordt bekeken of er meer zittingen nodig zijn. Relatietherapieën duren over het algemeen langer: 10-15 gesprekken.

Een zitting duurt meestal één tot anderhalf uur. In het begin vinden de zittingen vaak om de twee weken plaats. In een afbouwfase, wanneer het beter gaat, is er vaak een langere tussentijd.

Het beroep systeemtherapeut in het algemeen

Waar werken relatie/gezinstherapeuten?

Veel relatie en gezinstherapeuten werken bij een RIAGG, een psychiatrisch ziekenhuis of een instelling voor jeugdhulpverlening. Sommigen zijn vrijgevestigd zoals in mijn geval: Praktijk voor Systeemtherapie JanJaap Pols.

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Als dat het geval is dan kan u er op rekenen dat zij verplicht worden hun registratie te onderhouden. Dat betekent voor u dat als u te maken heeft met een geregistreerd relatie- gezinstherapeut

u zeker weet dat zo iemand profesioneel genoeg is om zijn vak uit te oefenen. (Zie NVRG & NVP). Er zijn ook therapeuten die relatie- en gezinsproblemen behandelen terwijl ze daar niet in gespecialiseerd zijn. Dat is opmerkelijk omdat systeemtherapie bekend staat als een moeilijke vorm van psychotherapie. (William Doherty,PhD 2002).1

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een model voor relatietherapie, dat gebaseerd is op de hechtingstheorie van Bowlby. Het stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen het systeem. Oftewel streeft naar verbondenheid tussen beiden (zie eftnetwerk.nl).

EFT relatietherapie in het kort (zie eft.nl)

 • richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
 • heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
 • kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
 • kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
 • zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
 • bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

Het kan ook dat je vindt dat therapie te ver gaat, maar je wilt wel je relatie wel verbeteren. Kies dan voor het 'Houd me vast'-programma. Het 'Houd me vast'-programma is 8x2 uur samen aan de slag om te kijken waar het beter kan. Met 'Houd me vast' bouwen jullie een basis. Zie Houd me vast.

De fases van EFT therapie:

  • Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
  • Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
  • Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Als u meer informatie over EFT wilt, klik dan op de onderstaande knop.

Stichting EFT Nederland

 

Mensvisie

Mijn achtergrond is protestant-christelijk. Ik werk veel met christelijke echtparen en gezinnen. Dat wil niet zeggen dat ik me tot christenen beperk, zeker niet. Zoals je van een therapeut mag verwachten, ben ik gewend om mogelijke dilemma’s omtrent verschillen in mensvisie, van te voren te bespreken.

Kenmerkend in het werk met christenparen vind ik, dat ze gemiddeld langer gemotiveerd blijven om hun huwelijk in stand te houden. Soms gaan ze daar erg ver in. Het is dan zaak dat de therapeut niet snel opgeeft, niet snel met een scheidingsadvies komt en blijft meedenken in de wensen van zijn cliënten. Dat vraagt speciale vaardigheden van de behandelaar.

1) William Doherty,PhD, is hoogleraar en directeur University of Minnesota. In zijn artikel "Bad couples Therapy" in Psychotherapy Networker (2002).

CONTACT GEGEVENS

Telefoonnummer

06-55 47 1347

Adres

Ravenhorst 28
3833WD Leusden

openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Telefonisch spreekuur: maandag van 19.00 tot 19.30
Behandeling volgens afspraak.